salg - Marketing

Hvad er CSR

Der er flere elementer af hvad det vil sige at skabe CSR i en virksomhed.

CSR står for corporate Social Responsibility. Kort sagt handler det om at eksponere sig som en virksomhed der tager hensyn til miljøet i alle skridt af sin produktion. Den måde kan promoverer sig som en virksomhed har nemlig meget at sige for hvilket image man skaber sig i offentligheden.

Hvis man som virksomhed skulle være så uheldig at få et image som en virksomhed der benytter sig af børnearbejdere, anvender materialer der er ødelæggende for naturen, eller på anden måde indgår i nogle produktioner der kan være ødelæggende for verden.
Ved at lægge en CSR strategi for virksomheden tager man et ansvar som virksomhed for, ikke alene at skabe de bedste produkter, men også skabe det bedste produkter under de bedst mulige omstændigheder.
CSR handler derfor om at være bevidste om hvilken indvirkning man har på ikke alene naturen og miljøet men også på den verden man er en del af.

Hvor mennesker i privaten sorterer sit affald, skruer ned for varmen når vinduerne åbnes og tager cyklen i stedet for bilen, er det ud fra nogle bevidste valg om at ville tage hensyn til miljøet. På samme måde er fokus, især i de senere år, begyndt at rette sig mod gigantvirksomhederne om at gøre det samme. For hvis mennesker på fire personer kan gøre en forskel ved at sortere deres affald eller tage på cykelferier, hvad kan en gigantisk virksomhed som Mærsk så ikke gøre, ved at lave en innovativ CSR strategi?

Virksomheder er et produkt af den verden de befinder sig i og på samme måde må de også ændre sig afhængig af udbud og efterspørgsel. Samtidig med det fokus der er på produkter og produktion. Med viden om menneskers indflydelse på verden, blandt andet i form af klimaforandringer og CO2 udslip er der kommet et massivt øget fokus på at ville gøre en forskel og det er blevet virksomhedernes pligt at være opmærksomme på hvor stort et Carbon Footprint de sætter. Med andre ord, hvor ødelæggende er de for naturen, miljøet og klimaet?
Denne bevidsthed kommer især af en frygt hvor hvilke konsekvenser det vil have at man ikke tidligere har taget hensyn til hertil, men også af en bevidsthed om at markedseksponering af en virksomhed som CSR bevidste, er et funktionelt brand.

Mere om det senere.

Først er det vigtigt at være opmærksom på at videnskaben først for nylig er blevet bevidste om at de CO2 udslip der forekom for tredive år siden, er dem som vi mærker en effekt af i dag. Med de øgede klimaforandringer, isen på nordpolen der smelter og stigende antal naturkatastrofer, begynder der at tegne sig et billede af, at menneskers påvirkning af klimaet er mere omfattende end vi har været bevidste om.
Derfor blev der lagt pres på virksomheder om at ændre deres produktion til at blive mere innovative og miljøvenlige. Teknologien eksisterer til det, men eftersom der er penge i olie er det også blevet en økonomisk kamp at få ændret de ødelæggende former for virksomhedsproduktion. Hernæst er det blevet en kamp mod tiden, for hvis vi først nu oplever effekten af de skadelige udslip fra for tredive år siden, hvad vil det så ikke betyde for fremtiden? Men det er aldrig for sent at ændre på virksomheders dårlige vaner, men så meget som de gerne vil promovere sig selv som værende miljøbevidste og CSR ansvarlige, handler det i sidste ende alligevel om kroner og øre. En virksomhed ville aldrig ændre sin produktion hvis det på nogen måder kunne være ødelæggende for økonomien, eller produktets kvalitet

En virksomhed planlægger for at overleve.
At CSR alligevel er blevet så anvendt i virksomheder har derfor en anden årsag, Markedsføring.
Med den øgede fokus på miljøet og klimaforandringerne har der også åbnet sig en verden af muligheder inden for markedsføring af virksomheder. Ved at spille på menneskers frygt for naturkatastrofer, klimaforandringer og CO2 udslip og ting som vi ikke helt forstår omfanget af, er det muligt for en virksomhed at promovere sig som bedre end andre virksomheder ved at gøre opmærksomme på at de har øget fokus på CSR strategier.
Dermed stiger virksomhedens positive omdømme hos forbrugeren og i sidste ende kan det betyde at en bruger vil købe et produkt fra den virksomhed der har proklameret af tage hensyn til CSR frem for den virksomhed som ikke har. Selvom brugeren muligvis ikke kan svare på hvilken konkret forskel det gør, eller hvilke konkrete tiltag den enkelte virksomhed har taget. Men at proklamere at man har en CSR strategi i virksomheden, handler om at skabe et helt nyt form for tillidsbånd mellem virksomhed og forbruger. Dette er en form for markedsføring der endnu ikke koster virksomheden det store, men har massive fordele i forhold til de konkrete tiltag der bliver taget. Hvor stor en effekt det har at ændre en virksomheds CSR strategi findes der endnu ingen målbare resultater for.