Generelt

Hvad er familieopstilling? Læs her

Langt de fleste af os vil på den ene eller anden måde bære rundt på en hel del bagage, der har rod i vores families historie. Og denne bagage kan for visse mennesker gå ind og virke særdeles forstyrrende i denne persons liv. Heldigvis findes der nu en effektiv måde, at få kastet lys over en række ubevidste problemstillinger, så de ikke længere har en nær så destruktiv effekt på vores liv.

Familieopstilling er en mulighed for at hele gamle sår

Familieopstilling er en form for terapi, der går ud på at identificere ubevidste mønstre i en persons liv. Nærmere bestemt handler det om at identificere mønstre, der stammer fra vores familie. Vi går nemlig alt for ofte rundt med en række uløste følelser, der alle samme har rod i specifikke hændelser i vores familier – og disse kan endda gå mere end én generation tilbage.

Ved at vælge familieopstilling, så får du nu mulighed for afklaring og i sidste ende forsoning med din familie. Ved at arbejde dine problemer igennem, så vil du nu langt nemmere kunne træde ind i f.eks. din familiemæssige kontekst på en betydeligt sundere måde.

Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du også med fordel se denne lille video om familieopstilling.

Hvordan fungerer familieopstilling?

Familieopstilling er først og fremmest en gruppeterapeutisk model. Det hele starter med, at du fortæller gruppen hvad det problem du ønsker at arbejde med egentlig er. Efter dette, så vælges der nu visse medlemmer af gruppen til at agere som stedfortræder for specifikke familiemedlemmer (eller måske arbejdskolleger).

Disse gruppemedlemmer vil nu fungere som redskab for personen og terapeuten til at at give afklaring på underliggende problemstillinger. Terapeutens rolle er her ganske enkelt at lede en person i retning af en løsning ved at lade uudtalte sætninger langt om længe blive udtalt.