salg

Kroppens forbrug af protein, og hvad skal kroppen have af protein?

Proteinforbrænding og træning:

Protein udgør som energikilde kun en meget lille del af den samlede forbrænding i forbindelse med træning. Under normale omstændigheder højst 10 %. Hvor meget protein, der forbrændes er afhængigt af træningens varighed og intensitet samt kulhydratdepoternes størrelse og personens træningstilstand. Alligevel er det vigtigt at indtage protein, da protein er afgørende for vi kan opretholde kroppens muskulatur, enzymer og andre proteiner i kroppen.

 

Kroppens depoter:

Der findes ikke et depot af protein i kroppen på linje med kulhydrat og fedt. Der er derfor behov for en løbende tilførelse af protein for at sikre at vi har den nødvendige mængde protein tilgængelig. Protein findes i kroppen primært i form af muskler og organer. Musklerne rummer den største proteinmængde i kroppen og udgør ca. 40 % af kroppens totale proteinindhold, men kan ikke betragtes som et proteindepot, da det ikke er hensigtsmæssigt at nedbryde muskelvævet mere end højst nødvendigt.

 

Behov og anbefalinger:

Sundhedsstyrelsen anbefaler at protein udgør 10-20 % af det daglige energiindtag. I følge kostundersøgelser er det normale proteinindtag i Danmark på 14-18 %, svarende til et proteinindtag på 1,5-1,6 gram pr. kg kropsvægt. I følge den videnskabelige litteratur, er det fuldt tilstrækkeligt til at opretholde muskelvæv og andre proteiner i kroppen.

Det diskuteres i mange sammenhænge, hvilket protein indtag der er optimalt for idrætsudøvere. Flere undersøgelser finder nemlig et behov for at øge proteinindtaget i forhold til den generelle anbefaling på 0,8 gram pr. kg kropsvægt. Det skyldes, at der blandt andet ved træning sker en øget forbrænding af protein. Derimod ses der typisk et forhøjet proteinbehov i indledningen af en træningsperiode. For eksempel i forbindelse med opstart af en ny sæson, efter en pause eller en ændring i træningsintensitet, -varighed eller -hyppighed. Kroppen tilpasser sig dog forholdsvis hurtigt de nye omstændigheder og vil typisk efter 11-13 dage have en normal proteinbalance igen, uden at man behøver at spise mere protein end før ændringerne i træningen.  Tilpasningen skyldes en bedre og mere effektiv udnyttelse af proteinet i kroppen og en mindre grad af nedbrydning.