Generelt

Parkeringsselskab

Et privat parkeringsselskab skal være meget omhyggelige med deres skiltning om, hvilke regler og vilkår der er for at kunne parkere på deres parkeringsområde. Skiltene skal være sorte og med hvid skrift. Hvis det står klart og tydeligt, at det koster penge at parkere på området, og du vælger at parkere der, har du stiltiende accepteret parkeringsselskabets betingelser. Et parkeringsselskab må ikke udstikke bøder. Det er kun politiet, der kan gøre det. De kan opkræve en parkeringsafgift, hvis du ikke har overholdt betingelserne. F.eks. ikke parkeret inde for det optegnede båse eller holdt der uden at have betale penge for det. Det er op til parkeringsselskabet at bevise, at du ikke har overholdt reglerne, så husk altid at gemme en kvittering. Et parkeringsselskab skal være medlem af Parkeringsklagenævnet for overhoved at kunne udskrive parkeringsafgifter, og det er også her, du henvender dig, hvis du er uenig med en evt. parkeringsafgift. Læs mere om Parkeringsselskaber her.

Rykkergebyr og parkering

Du har som kunde pligt til at betale en afgift til tiden. Datoen vil stå på det girokort, du har fået. Det er parkeringsselskabet, der skal bevise, at du reelt har modtaget en parkeringsafgift. Det er ikke nok, at de har sat den udenfor på din rude. Papiret kan være taget af blæsten eller fjernet af nogle, der er kommet forbi. Med mindre at parkeringsselskabet kan bevise, at du har fået parkeringsafgiften, kan de ikke opkræve rykkergebyr.

Klage over parkeringsafgift

Hvis du har modtaget en parkeringsafgift, og du mener ikke, at du har overtrådt reglerne, skal du klage til parkeringsselskabet. Dette anbefales at gøre skriftligt. F.eks. pr. mail, så du har dokumentation for, at du reelt har klaget. Det er vigtigt, at du begrunder, hvorfor du ikke mener, at du skal betale. Hvis selskabet afviser at give dig medhold, har du mulighed efter 3 måneder at gå videre med din klage til Parkeringsklagenævnet.